Wat is de BIK regeling?

Algemene informatie over Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Alles over de BIK regeling

De bestrijding van het coronavirus is in volle gang. Talloze maatregelen zijn afgekondigd in de hoop dat dit leidt tot minder besmettingen. Desondanks is het economische effect merkbaar en dus komen er tal van steunmaatregelen voor het bedrijfsleven. Een van de belangrijkste regelingen voor het bedrijfsleven is de BIK-regeling. Het is een tijdelijke aanvulling op de al bestaande stimuleringsmaatregelen voor het bedrijfsleven. Vanwege het complexe karakter is het wenselijk om je er goed in te verdiepen. Met de juist informatie kun je straks tegen je collega-ondernemers zeggen: ‘Zo werkt de BIK Regeling’.

 

l

BIK regeling

Met de BIK Regeling wil de overheid met name ondernemers stimuleren om te investeren in bedrijfsmiddelen. De regering heeft voor 2021 2 miljard euro beschikbaar gesteld voor de investeringskorting en voor 2022 idem dito. De voorwaarde hierbij is dat dergelijke investeringsverplichtingen na 1 oktober 2020 zijn aangegaan. De ondernemer die hiervan gebruik wenst te maken, krijgt wel te maken met een aantal vereisten. Zo moet de betaling van de investering volledig zijn afgerond in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Binnen zes maanden na de laatste betaling moet de investering in gebruik zijn genomen. De achterliggende gedachte is dat ondernemers nieuwe investeringen niet uitstellen, maar actief aan de slag gaan. De BIK-regeling is dus geen beloning voor investeringen die men eerder heeft gedaan. De overheid hoopt met de BIK de gevolgen van de laagconjunctuur te beperken en de werkgelegenheid te behouden. Ondernemers krijgen hiermee de kans om in te spelen om de veranderende situatie en bij te dragen aan het economisch herstel. Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van 1500 euro per bedrijfsmiddel en 20.000 euro per aanvraag, er zijn maximaal 4 aanvragen per jaar mogelijk.

Werkgevers die investeren

Zo werkt de BIK regeling

De regeling krijgt vorm door een afdrachtvermindering op de loonheffing. Het wordt daardoor per saldo goedkoper om werknemers in dienst te houden. In die zin zijn er veel overeenkomsten met de WBSO, de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk. Dat is niet zonder reden. Door de regeling niet afhankelijk te maken van de winst, kunnen meer bedrijven er gebruik van maken. Doordat de regeling is gekoppeld aan de loonheffing is de korting alleen van toepassing op ondernemingen met een minimum aantal werknemers.

Baan gerelateerde investeringskorting

De hoogte van de korting die een ondernemer kan krijgen wordt bepaald aan de hand van een staffel. Ondernemingen met relatief kleine investeringen krijgen een korting van 3% terwijl grote investeringen een lagere korting krijgen van 2,44%. De grens ligt hierbij op een bedrag van 5 miljoen euro per kalenderjaar voor de BIK-inhoudingsplichtige. Bedraagt de investering per kalenderjaar bijvoorbeeld 7 miljoen euro, dan mag men over de eerste 5 miljoen euro 3% in mindering brengen op de loonheffing. Voor de resterende 2 miljoen euro geldt dan een vermindering van 2,44%. Op die manier is het duidelijk dat het gaat om een baangerelateerde investeringskorting. De overheid verwacht dat vooral het MKB kan profiteren van deze nieuwe regeling. Doordat de BIK geen vervanging is van de bestaande regelingen voor duurzame investeringen (EIA, MIA, VAMIL) en de regeling voor kleine investeringen (KIA), kan vooral het MKB er voordeel van hebben. De BIK geldt voor nieuwe investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, meer voorwaarden zijn vergelijkbaar met de KIA.

 

Contact