Baangerelateerde investeringskorting BIK

Algemene informatie over Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Wat is de BIK Regeling?

De BIK regeling staat voor: Baangerelateerde investeringskorting en is van overheidswege in het leven geroepen, om bedrijven op deze manier te stimuleren, investeringen te doen. Op Prinsjesdag 2020 werd bekend gemaakt dat het kabinet daarvoor geld beschikbaar wil stellen. De hoop is dat deze fiscale prikkel bedrijven op een juiste manier stimuleert om toch te investeren in een financieel onzekere situatie. Werkgevers die investeren kunnen de gemaakte kosten verrekenen met de loonheffing.

Investeringen in bedrijfsmiddelen

Investeren 2021 - 2022

De verwachting is dat de regeling van kracht zal zijn vanaf 1 januari 2021. Vanuit belastingtechnisch oogpunt zal 2021 dan ook het jaar zijn, waarop bedrijven deze korting kunnen opvoeren bij hun aangifte.

l

Uitvoering BIK Regeling

De uitvoering van de regeling ligt in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, maar op voorhand zal de Raad van State zich er nog over moeten buigen. Hoe de regeling er daadwerkelijk uit zal gaan zien, is dus nog even afwachten.

Bedrijfsmiddelen

De BIK geldt voor nieuwe investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, meer voorwaarden zijn vergelijkbaar met de KIA.

Doeltreffendheid BIK regeling

Er wordt verschillend gedacht over de doeltreffendheid van de regeling. Economen vinden de regeling absoluut een verbetering ten opzichte van een voorgestelde tariefverlaging op het gebied van de vennootschapsbelasting. Bij die regeling zouden bedrijven, die helemaal geen investeringen doen, daar immers ook profijt van hebben. Toch zijn de economen kritisch waar het gaat om de doeltreffendheid, aangezien de bedrijven niet concreet hoeven aan te tonen dat ze ook daadwerkelijk investeringen hebben uitgevoerd.

Werkgevers die investeren

Baangerelateerde investeringskorting BIK heeft hopelijk op werkgevers de uitwerking, dat zij toch de stap durven zetten om bijvoorbeeld nieuwe productielijn op te zetten of tot de aanschaf van nieuwe machines over te gaan. Dit komt de werkgelegenheid uiteraard ten goede. De regering heeft voor 2021 2 miljard euro beschikbaar gesteld voor de investeringskorting en voor 2022 idem dito.

Alhoewel de hoop gevestigd is op het behouden of creƫren van werkgelegenheid, is dat geen harde voorwaarde om voor de regeling in aanmerking te komen.

Contact